** در این پست با چند تا از سریع ترین های دنیا  آشنا شوید **

اول از همه سریع ترین اتومبیل دنیا:

شلبای سوپرکارز اولتیمیت آرو. (Shelby Super Cars Ultimate Aero)

412.28 کیلومتر بر ساعت.

***

سریع ترین حیوان دنیا:

چیتا.
۱۱۳ کیلومتر بر ساعت.***
سریع ترین پرنده ی دنیا:

Spine Tailed Swift

171 کیلومتر بر ساعت.***
سریع ترین ماهی دنیا:

Sail Fish

110 کیلومتر بر ساعت.

***
سریع ترین مرد دنیا:

Usain Bolt

43 کیلومتر بر ساعت.
***
سریع ترین موتور دنیا:

Toma Hawk (غیر قابل تردد در شهر)

۶۷۵ کیلومتر بر ساعت.

***